راه های تماس
وب‌سایت: acm.ut.ac.ir
پست الکترونیک: acm@ut.ac.ir
کانال تلگرام: @ut_acm

شاخه‌ی دانشجویی acm دانشگاه تهران

تهران، خیابان کارگر شمالی، پردیس شماره ۲ دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر