مسابقه‌ی برنامه‌نویسی سال ۱۳۹۷ دانشگاه تهران به‌عنوان مسابقه‌ی انتخابی تیم‌های دانشگاه تهران در روز پنج‌ شنبه ۱۵ آذرماه برگزار خواهد شد.
سهمیه‌ی دانشگاه تهران در مسابقه‌ی منطقه‌ای امسال، ۴ تیم خواهد بود و تیم‌های اعزامی دانشگاه طی این مسابقه انتخاب می‌شوند.
لازم به ذکر است مسابقه به صورت حضوری و در محل سایت کامپیوتر دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.