11

مهر

11

علاقه‌مند

زمان ثبت نام این رویداد به اتمام رسیده است . در صورتی که تا به حال ثبت نام نکرده‌اید به دفتر شاخه‌ مراجعه کنید.

ویراستاری

یاسمن رازقی

مدرس این حلقه از دانشجویان مهندسی نرم‌افزار دانشکده است که در حال حاضر ویراستاری دو نشریه‌ی معتبر دانشکده یعنی «اف‌یک» و «جریان» را بر عهده دارد.

Editing
به زبان آدمیزاد

آدمیزاد ناگهان ترمز احساسات طبیعی‌اش را کشید و در انتخاب کلمات و عبارات احتیاط کرد تا دسته‌گلی به آب ندهد. اما از صراحت چون خیری ندیده‌‌بود، کم‌کم به دوپهلونویسی و درازنویسی و لاجرم به مُهمل‌نگاری رو آورد. کلیشه‌نویسی، درازنویسی، بیهوده‌نویسی، و در یک کلام شلخته‌نگاری سال‌هاست که در نوشته‌های ما جا خوش کرده‌است و ظاهرا به این راحتی‌ها بیرون‌رفتنی نیست. شلخته‌نگاری دامنه‌ی بسیار وسیعی دارد و به مطبوعات و رسانه‌های جمعی و حتی کتاب‌های درسی هم سرایت کرده‌است. در این حلقه می‌خواهیم تمرین کنیم که ساده، صریح، موجز، بی‌ابهام و بی‌پیرایه بنویسیم. می‌خواهیم حرمت خودمان، حرمت زبان مادری‌مان، و حرمت مخاطب‌هایمان را پاس بداریم. می‌خواهیم سعی کنیم زبان نوشته‌هایمان تا جای ممکن طبیعی، نزدیک به زبان گفتاری، منسجم و منطقی، و در یک کلام «پاکیزه» باشد. می‌خواهیم فارسی را درست بنویسیم.

زمان جلسات، بعد از پایان ثبت‌نام با مشورت شرکت‌کنندگان تعیین می‌شود.


روز ساعت مدت