12

اسفند

8

علاقه‌مند

زمان ثبت نام این رویداد به اتمام رسیده است . در صورتی که تا به حال ثبت نام نکرده‌اید به دفتر شاخه‌ مراجعه کنید.

بازدید از شتاب‌دهنده‌ی دیموند

Dmond
برنامه‌ی بازدید از شتاب‌دهنده‌ی دیموند به همراه کارگاه آموزشی

برنامه‌ی بازدید از شتاب‌دهنده‌ی دیموند به همراه کارگاه آموزشی

روز ساعت مدت