11

دی

1

علاقه‌مند

زمان خرید این رویداد به اتمام رسیده است

ویژه‌نامه‌ی اف‌یک

F1 icpc2015 poster
ویژه‌نامه‌ی نشریه‌ی اف‌یک ویژه‌ی مسابقات ACM ICPC منطقه غرب آسیا

این شماره شامل مصاحبه‌هایی با تیم‌های راه‌یافته‌ی ایران به مسابقات جهانی، تیم دانشگاه برکلی و مسئولین برگزاری مسابقات است و خبرهای مسابقات را پوشش می‌دهد.

دانلود نسخه الکترونیکی