20

مهر

1

علاقه‌مند

زمان ثبت نام این رویداد به اتمام رسیده است . در صورتی که تا به حال ثبت نام نکرده‌اید به دفتر شاخه‌ مراجعه کنید.

ACM Talk

Poster
Optimal Sampling for Linear Control Systems

BIOGRAPHY
Enrico Bini is Assistant Professor at the Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, Italy. He is the youngest researcher with the qualification as full professor in computer engineering in Italy. In 2012-13, he was Marie-Curie fellow at Lund University investigating resource management and Cyber-Physical Systems design. In 2004, he completed the PhD on Real-Time Systems at Scuola Superiore Sant'Anna (recipient of the "Spitali Award" for best PhD thesis of the Scuola Superiore Sant'Anna). In January 2010 he also completed a Master degree in Mathematics with a thesis on optimal sampling for linear control systems.
He has published more than 80 papers (2 best-paper awards, 3 most cited papers @ECRTS, 1 most cited @RTSS) on real-time scheduling, and optimization methods for real-time and control systems. His more recent research interests are on optimal management of distributed and parallel resources.
ABSTRACT
In embedded control systems, reducing the number of sampling instants per time unit without degrading the control performance can lead to several benefits such as energy saving, reduced communication bandwidth, etc.
In this talk the problem of optimal sampling is discussed. Such a problem is solved explicitly for first-order systems. Preliminary experiments indicate that the same optimal solution may also hold for higher-order systems. The explicit solution of the optimal sampling reveals an interesting connection with the problem of quantization of the optimal continuous-time control input.


روز ساعت مدت