15

مهر

9

علاقه‌مند

زمان ثبت نام این رویداد به اتمام رسیده است . در صورتی که تا به حال ثبت نام نکرده‌اید به دفتر شاخه‌ مراجعه کنید.

کارگاه آموزشی آشنایی با هک و امنیت

Kargah3 recovered recovered 724x1024

ویژه‌ی دانش‌جویان انجمن رمز دانشگاه تهران
هزینه‌ی ثبت‌نام ۱۰٫۰۰۰ تومان
وبسایت انجمن رمز دانشگاه تهران
برنامه زمان
ارائه اول ۰۸:۳۰-۱۰:۰۰
استراحت ۱۰:۰۰-۱۰:۳۰
ارائه دوم ۱۰:۳۰-۱۲:۰۰
نهار و نماز ۱۲:۰۰-۱۳:۰۰
ارائه سوم ۱۳:۰۰-۱۵:۰۰
استراحت ۱۵:۰۰-۱۵:۳۰
ارائه چهارم ۱۵:۳۰-۱۷:۰۰

روز ساعت مدت