11

مرداد

29

علاقه‌مند

زمان ثبت نام این رویداد به اتمام رسیده است . در صورتی که تا به حال ثبت نام نکرده‌اید به دفتر شاخه‌ مراجعه کنید.

همروندی تا بی‌نهایت!

Dining philosophers
همروندی تا بی‌نهایت!

اساتید: دکتر رامتین خسروی، مهندس احسان خامس‌پناه

همه‌ی ماها با دنیای شیرین برنامه‌سازی آشنایی داریم. دنیایی که در آن برنامه‌ای را طراحی کرده و سپس با کمک زبان‌های برنامه‌سازی رایج اقدام به تولید کدهای اجرایی می‌کنیم. اما شیرینی این دنیا اندک اندک در حال اتمام است! و جریان حاکم بر دنیای برنامه‌های کاربردی به سمت توزیع‌شدگی حداکثری پیش رفته‌اند. در نتیجه، یک برنامه به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود که هر یک به طور جداگانه در نودهای اجرایی در حال اجرا هستند و مجموع کارکرد تمام نودها در کنار هم هدف‌های برنامه‌سازی را برآورده می‌کنند. اما برنامه‌سازی در دنیایی که اجزای آن توزیع شده هستند و همروندی بالایی دارد خود با چالش‌های متنوعی همراه است و نیازمندی‌های مبتنی بر الزامات توزیع شدگی دارد. در حلقه‌ی «همروندی تا بی‌نهایت» قصد داریم به مقدمات و چالش‌های برنامه‌سازی همروند پرداخته و سپس مدل اکتور را به عنوان یکی از مدل‌های موفق برنامه‌سازی همروند به شکل عمیق‌تر مورد کاوش قرار دهیم..
ظرفیت حلقه محدود است
هزینه‌ی ثبت‌نام: ۱۵۰۰۰ تومان

روز ساعت مدت
چهارشنبه-94/05/14 10:00 am 120 min
چهارشنبه-94/05/21 10:00 am 120 min
چهارشنبه-94/05/28 10:00 am 120 min
چهارشنبه-94/06/04 10:00 am 120 min
چهارشنبه-94/06/11 10:00 am 120 min
چهارشنبه-94/06/18 10:00 am 120 min