14

مرداد

23

علاقه‌مند

زمان ثبت نام این رویداد به اتمام رسیده است . در صورتی که تا به حال ثبت نام نکرده‌اید به دفتر شاخه‌ مراجعه کنید.

کارگاه راه‌اندازی استارتاپ

Startups1
از رویا تا واقعیت

ارائه دهنده: محمد نجفی (شرکت صباسل)

راهاندازی استارتاپ این روزها به رؤیای بسیاری از جوانان تبدیل شده است؛ وسوسه اینکه کسبوکاری شخصی خواهند داشت که در آن خودشان رییس خودشان هستند و در کوتاه زمانی پلههای ترقی و موفقیت را طی میکنند و یک شبه ره صد ساله را میروند و پولدار هم میشوند.

اما واقعیتها چیز دیگری را نشان میدهند: اینکه بسیاری از استارتاپها بیشتر و احتماالً زودتر از آنچه مؤسسانشان تصور میکردند با دیوار بلند واقعیت برخورد میکنند و فقط تعداد کمی از آنها لذت موفقیت بیحد و حصر را نصیب مؤسسان خود میکنند.

این کارگاه برای دانشجویانی که در برنامه‌ی Summer of Code شرکت کرده‌اند، رایگان میباشد. اما به دلیل محدودیت ظرفیت پیشنهاد ‌ می‌شود که از طریق سایت ثبت‌نام کنند.

تبدیل چنین رؤیایی به واقعیت اگرچه محال نیست اما دشوارتر از آن چیزی است که در آغاز به نظر میرسید و عالوه بر آنکه مهم است هر فردی تصمیم درست بگیرد در کدام زمین و در چه نقشی بازی کند، همچنین مهم است که خود را برای بازی کردن در بازی دشوار راهاندازی یک استارتاپ آماده کند. به نظر میرسد این آماده نبودن یکی از ریشههای اصلی بسیاری از شکستهای کسانی است که کوشیدهاند رؤیاهای بزرگ زندگی خود را در قالب راهاندازی استارتاپ به واقعیت تبدیل کنند.

در این کارگاه تالش خواهیم کرد به دیدی تاحدممکن شفاف نسبت به چرایی و چگونگی این آماده بودن و آماده شدن برای راهاندازی یک استارتاپ برسیم تا شاید شانس گذر از رؤیایی ذهنی به واقعیت را در راهاندازی استارتاپ خود بیشتر کنیم.

لازم به ذکر است علاقه‌مندان ابتدا باید مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ريال را به صورت اینترنتی پرداخت کرده و سپس با مراجعه حضوری به اتاق ای‌سی‌ام، بقیه پول خود را پس بگیرند. همچنین امکان ثبت نام حضوری هم وجود دارد

روز ساعت مدت
چهارشنبه-94/05/14 09:30 am 240 min