08

شهریور

49

علاقه‌مند

زمان ثبت نام این رویداد به اتمام رسیده است . در صورتی که تا به حال ثبت نام نکرده‌اید به دفتر شاخه‌ مراجعه کنید.

نظریه‌ی بازی‌ها

نوید صالح‌نمدی

Gametheory
بازی با ذهن زیبا

تقریبا هر لحظه‌ای از زندگی شما، یک بازی است. تمرین یک درس را تحویل بدهم یا نه؟ تقلب کنم یا نه؟ در فوتبال و ضربه‌ی پنالتی به سمت چپ شوت کنم یا سمت راست؟ به عنوان دروازه‌بان به سمت چپ بپرم یا راست؟ زمانی که با دوستم می‌خواهم به سینما بروم به فیلم مورد علاقه‌ی خودم بروم یا فیلم مورد علاقه‌ی وی؟ اگر صدای جیغی در خیابان به گوش برسد به پلیس زنگ بزنم یا نزنم؟ تمامی این موقعیت‌ها یک بازی هستند و شما بازیکنی هستید که باید استراتژی خود را انتخاب کنید تا در مبارزه با دیگران به بیش‌ترین سود برسید. در حلقه‌ی نظریه‌ی بازی‌ها مقدمه‌ای از این مبحث را بیان می‌کنیم و در رابطه با کاربرد‌های آن در علوم کامپیوتر و هم‌چنین اقتصاد بحث می‌کنیم.
گروه هزینه
دانشجویان دانشکده‌ی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ۱۰۰۰۰۰ ریال
دانشجویان دانشگاه تهران ۱۵۰۰۰۰ ریال
سایر ۲۵۰۰۰۰ ریال

روز ساعت مدت
یک‌شنبه-93/06/02 04:00 pm 80 min
دوشنبه-93/06/03 04:00 pm 80 min
سه‌شنبه-93/06/04 04:00 pm 80 min