13

اسفند

37

علاقه‌مند

زمان ثبت نام این رویداد به اتمام رسیده است . در صورتی که تا به حال ثبت نام نکرده‌اید به دفتر شاخه‌ مراجعه کنید.

Introduction to PHP and Apache

رضا کرامتی

Php
Introduction to PHP and Apache

How to run Apache Server and MySQL Server
Learning syntax, features and basics of PHP
Learning PHP fundamental functions and core libraries
Introduction to database and basics of SQL
How to deal with MySQL in PHP

A basic knowledge of HTML and CSS is highly recommended.

روز ساعت مدت
پنج‌شنبه-93/12/07 09:00 am 420 min