24

بهمن

12

علاقه‌مند

زمان ثبت نام این رویداد به اتمام رسیده است . در صورتی که تا به حال ثبت نام نکرده‌اید به دفتر شاخه‌ مراجعه کنید.

GPU Programming

Gpu programming
GPU Programming

در این گفت‌وگو قصد داریم تا با بررسی مسائل زیر، نگاهی کوتاه به برنامه‌نویسی هم‌روند بر روی GPU داشته‌باشیم:
– ساختار (SIMD (Single Instruction, Multiple Data،
– برنامه‌های قابل محاسبه با استفاده از SIMD،
– معرفی چارچوب و مدل برنامه‌نویسی (CUDA(Compute Unified Device Architecture،
– معرفی پروژه‌ی درس تحقیق در عملیات که با استفاده از CUDA پیاده‌سازی شده‌است.

روز ساعت مدت
شنبه-93/11/18 12:00 pm 90 min