15

مهر

9

علاقه‌مند

زمان ثبت نام این رویداد به اتمام رسیده است . در صورتی که تا به حال ثبت نام نکرده‌اید به دفتر شاخه‌ مراجعه کنید.

فارسی‌نویسی به‌کمک صفحه‌کلید استاندارد فارسی

Seminar   2
فارسی‌نویسی به‌کمک صفحه‌کلید استاندارد فارسی

هنوز هستند خیلی‌ها که مقدماتی‌ترین الفبای فنی نگارش در کامپیوتر و برای وب را یا نمی‌دانند، یا می‌دانند و رعایت نمی‌کنند. این سمینار بدون وارد شدن به موضوع رسم‌الخط و ویرایش، الفبای فنی فارسی‌نویسی در کامپیوتر و برای وب را به شما می‌آموزد.

نکات مورد بحث در این سمینار دقیقا «الفبا»ست. اگر نوشتن روی کاغذ نیازمند دانستن الفبای نگارش است، برای نوشتن در کامپیوتر و برای وب باید چند نکته‌ی فنی را هم بر آن الفبای نخستین اضافه کنید؛ در غیر این صورت، فرد بی‌سوادی محسوب می‌شوید.


روز ساعت مدت
چهارشنبه-93/07/09 02:00 pm 180 min