01

تیر

2

علاقه‌مند

زمان ثبت نام این رویداد به اتمام رسیده است . در صورتی که تا به حال ثبت نام نکرده‌اید به دفتر شاخه‌ مراجعه کنید.

آزمایشگاه سیستم‌های بی‌درنگ اتکاپذیر

Karamoozi
کارآموزی

حداکثر ۲ نفر کارآموز برای تابستان ۱۳۹۳

زمینه‌ها: سیستم‌عامل بی‌درنگ، الگوریتم‌های زمان‌بندی، سیستم‌عامل‌ نهفته، به‌کارگیری از برخی شبیه‌ساز‌ها، برنامه‌نویس اپلیکیشن‌های خاص‌منظوره

پیش‌نیاز: معماری کامپیوتر، سیستم‌عامل، (optional) طراحی الگوریتم و شبیه‌سازی

حداکثر ۲ نفر کارآموز برای تابستان ۱۳۹۳

زمینه‌ها: سیستم‌عامل بی‌درنگ، الگوریتم‌های زمان‌بندی، سیستم‌عامل‌ نهفته، به‌کارگیری از برخی شبیه‌ساز‌ها، برنامه‌نویس اپلیکیشن‌های خاص‌منظوره

پیش‌نیاز: معماری کامپیوتر، سیستم‌عامل، (optional) طراحی الگوریتم و شبیه‌سازی


روز ساعت مدت