01

تیر

3

علاقه‌مند

زمان ثبت نام این رویداد به اتمام رسیده است . در صورتی که تا به حال ثبت نام نکرده‌اید به دفتر شاخه‌ مراجعه کنید.

سایت دانشکده‌ی برق و کامپیوتر

 logo
کارآموزی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در تابستان ۱۳۹۳، تعدادی کارآموز جهت مرکز کامپیوتر دانشکده از بین دانشجویان این دانشکده پذیرش می‌نماید. لذا از علاقه‌مندان درخواست می‌نماید رزومه خود را به آدرس info@ece.ut.a.c.ir ارسال نمایند.
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در تابستان ۱۳۹۳، تعدادی کارآموز جهت مرکز کامپیوتر دانشکده از بین دانشجویان این دانشکده پذیرش می‌نماید. لذا از علاقه‌مندان درخواست می‌نماید رزومه خود را به آدرس info@ece.ut.a.c.ir ارسال نمایند.

روز ساعت مدت