01

تیر

2

علاقه‌مند

زمان ثبت نام این رویداد به اتمام رسیده است . در صورتی که تا به حال ثبت نام نکرده‌اید به دفتر شاخه‌ مراجعه کنید.

High Performance Computing

علی غفاری

Hpc future trends
محاسبات سریع

مقدمه

منابع محاسباتی و در دسترس بودن آن، جزء لازمی از تحقیق و پژوهش است. پژوهش‌گران همواره از سرویس‌های محاسباتی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برای رفع نیازهای محاسباتی خود استفاده می‌کنند. متأسفانه در ایران، سیستم متمرکزی که به صورت عمومی سرویس محاسباتی قابل قبول ارائه کنند وجود ندارد. دیده می‌شود که اغلب اساتید و آزمایشگاه‌ها برای تأمین نیازهای محاسباتی خود به خرید سیستم‌های محدود در محیط آزمایشگاه خود بسنده می‌کنند. در حالی که با هزینه‌ی کمتری در مجموع می‌توان سیستم متمرکزی برای تأمین نیازهای تمامی آزمایشگاه‌ها، حداقل در پردیس دانشگاه، ساخت. کاهش زمان اجرا، کاهش توان مصرفی، خنک‌سازی (cooling)، استفاده از تمامی قابلیت‌های منابع سخت‌افزاری (High Throughput Computing)، ارائه‌ی پلت‌فرم‌های موازی برای پردازش سریع (HPC) از مزیت‌های چنین سیستمی است. در گام بعدی، می‌توان آن را به ارائه‌ی این سرویس در سطح کشور گسترش داد. مراکز مختلف مانند پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM)، دانشگاه امیرکبیر، و دانشگاه صنعتی اصفهان تلاش‌هایی در این راستا کرده‌اند که یا موفق نبوده‌اند و یا به صورت عمومی جواب‌گوی نیاز پژوهش‌گران کشور نیستند. از نظر ما، اولین گام برای ساخت چنین زیرساختی، یک‌پارچه‌سازی (integration) همین منابع موجود است. با این هدف که با یک‌پارچه‌سازی منابع محاسباتی موجود در کشور و همین‌طور فرصت‌های تعامل با گرید اروپا، منابع موجود به بهترین نحو ممکن بهره‌برداری شوند.

فرصت کارآموزی

به عنوان بخشی از این پروژه، که یک منبع محاسباتی برای حوزه‌ی بیولوژی محاسباتی و بیوانفورماتیک است، نیاز به طراحی یک زبان با حوزه‌ی خاص (Domain-specific) یا DSL به زبان Scala داریم. این DSL قرار است نیازهای برنامه‌نویسی بیولوژیست‌ها را برآورده و همین‌طور امکان اجرای مقیاس‌پذیر (scalable) برنامه‌های نوشته‌شده با این زبان را فراهم کند. به همین دلیل، با همکاری پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM) یا شرکت‌های حامی خواهان جذب کارآموز علاقمند در این زمینه هستیم. در صورت داشتن تخصص یا علاقه با ali.ghaffaari@ipm.ir تماس بگیرید و در صورت داشتن هر گونه سؤالی، از پرسیدن آن دریغ نورزید!

منابع محاسباتی و در دسترس بودن آن، جزء لازمی از تحقیق و پژوهش است. پژوهش‌گران همواره از سرویس‌های محاسباتی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برای رفع نیازهای محاسباتی خود استفاده می‌کنند. متأسفانه در ایران، سیستم متمرکزی که به صورت عمومی سرویس محاسباتی قابل قبول ارائه کنند وجود ندارد. دیده می‌شود که اغلب اساتید و آزمایشگاه‌ها برای تأمین نیازهای محاسباتی خود به خرید سیستم‌های محدود در محیط آزمایشگاه خود بسنده می‌کنند. در حالی که با هزینه‌ی کمتری در مجموع می‌توان سیستم متمرکزی برای تأمین نیازهای تمامی آزمایشگاه‌ها، حداقل در پردیس دانشگاه، ساخت. کاهش زمان اجرا، کاهش توان مصرفی، خنک‌سازی (cooling)، استفاده از تمامی قابلیت‌های منابع سخت‌افزاری (High Throughput Computing)، ارائه‌ی پلت‌فرم‌های موازی برای پردازش سریع (HPC) از مزیت‌های چنین سیستمی است. در گام بعدی، می‌توان آن را به ارائه‌ی این سرویس در سطح کشور گسترش داد. مراکز مختلف مانند پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM)، دانشگاه امیرکبیر، و دانشگاه صنعتی اصفهان تلاش‌هایی در این راستا کرده‌اند که یا موفق نبوده‌اند و یا به صورت عمومی جواب‌گوی نیاز پژوهش‌گران کشور نیستند. از نظر ما، اولین گام برای ساخت چنین زیرساختی، یک‌پارچه‌سازی (integration) همین منابع موجود است. با این هدف که با یک‌پارچه‌سازی منابع محاسباتی موجود در کشور و همین‌طور فرصت‌های تعامل با گرید اروپا، منابع موجود به بهترین نحو ممکن بهره‌برداری شوند.
فرصت کارآموزی به عنوان بخشی از این پروژه، که یک منبع محاسباتی برای حوزه‌ی بیولوژی محاسباتی و بیوانفورماتیک است، نیاز به طراحی یک زبان با حوزه‌ی خاص (Domain-specific) یا DSL به زبان Scala داریم. این DSL قرار است نیازهای برنامه‌نویسی بیولوژیست‌ها را برآورده و همین‌طور امکان اجرای مقیاس‌پذیر (scalable) برنامه‌های نوشته‌شده با این زبان را فراهم کند. به همین دلیل، با همکاری پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM) یا شرکت‌های حامی خواهان جذب کارآموز علاقمند در این زمینه هستیم. در صورت داشتن تخصص یا علاقه با ali.ghaffaari@ipm.ir تماس بگیرید و در صورت داشتن هر گونه سؤالی، از پرسیدن آن دریغ نورزید!

روز ساعت مدت