01

تیر

2

علاقه‌مند

زمان ثبت نام این رویداد به اتمام رسیده است . در صورتی که تا به حال ثبت نام نکرده‌اید به دفتر شاخه‌ مراجعه کنید.

آزمایشگاه سیستم‌های هوشمند

حامد زمانی

Karamoozi
کارآموزی

یک موقعیت کارآموزی پیرامون پردازش معنایی داده‌های متنی در آزمایشگاه سیستم‌های هوشمند اطلاعات تحت سرپرستی دکتر شاکری تعریف شده است. کارآموز باید مسلط به زبان جاوا باشد و مهم‌تر از آن باید علاقه‌مند و مستعد بوده که بتواند حتی برخی مسائل پژوهشی را خودش برطرف کند. در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتری دارید می‌توانید به آزمایشگاه ۳۱۴ ساختمان جدید مراجعه کنید.
یک موقعیت کارآموزی پیرامون پردازش معنایی داده‌های متنی در آزمایشگاه سیستم‌های هوشمند اطلاعات تحت سرپرستی دکتر شاکری تعریف شده است. کارآموز باید مسلط به زبان جاوا باشد و مهم‌تر از آن باید علاقه‌مند و مستعد بوده که بتواند حتی برخی مسائل پژوهشی را خودش برطرف کند. در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتری دارید می‌توانید به آزمایشگاه ۳۱۴ ساختمان جدید مراجعه کنید.

روز ساعت مدت