01

تیر

4

علاقه‌مند

زمان ثبت نام این رویداد به اتمام رسیده است . در صورتی که تا به حال ثبت نام نکرده‌اید به دفتر شاخه‌ مراجعه کنید.

کارآموزی

حسین نصر اصفهانی

Karamoozi
کارآموزی

در این پروژه نیاز به کارآموز در سه بخش است.

بخش اول:

عنوان: شنود کردن ترافیک شبکه برای به‌دست آوردن اطلاعات لازم برای ساختن موتور جستجو (search engine).

پیشنیازها: آشنا به زبان جاوا و علاقه‌مند به شبکه. ترجیحا آشنا به شبکه و زبان اسکالا

بخش دوم:

عنوان: کار با bts برای شنود و نفوذ به شبکه مخابرات

پیشنیازها: آشنا به مخابرات و سیگنال و علاقه‌مند به امنیت

بخش سوم:

عنوان: شنود شبکه برای به‌دست آوردن اطلاعات امنیتی و جلوگیری از حملات ایترنتی (مثال: botnet detection using clustering & classification)

پیشنیازها: آشنایی با طبقه‌بندی و خوشه‌بندی علاقه‌مند به امنیت و شبکه

در این پروژه نیاز به کارآموز در سه بخش است. بخش اول: عنوان: شنود کردن ترافیک شبکه برای به‌دست آوردن اطلاعات لازم برای ساختن موتور جستجو (search engine). پیشنیازها: آشنا به زبان جاوا و علاقه‌مند به شبکه. ترجیحا آشنا به شبکه و زبان اسکالا بخش دوم: عنوان: کار با bts برای شنود و نفوذ به شبکه مخابرات پیشنیازها: آشنا به مخابرات و سیگنال و علاقه‌مند به امنیت بخش سوم: شنود شبکه برای به‌دست آوردن اطلاعات امنیتی و جلوگیری از حملات ایترنتی (مثال: botnet detection using clustering & classification) پیشنیازها: آشنایی با طبقه‌بندی و خوشه‌بندی علاقه‌مند به امنیت و شبکه

روز ساعت مدت