تاک ها

شما می‌توانید با ثبت‌نام در سایت و شرکت در رویداد مورد نظر خود، از اخبار بعدی آن رویداد و هم‌چنین رویداد‌های جدید آگاه شوید.

رویداد‌های گذشته

12

دی

5

علاقه‌مند

زمان ثبت نام این رویداد به اتمام رسیده است . در صورتی که تا به حال ثبت نام نکرده‌اید به دفتر شاخه‌ مراجعه کنید.

گذری بر نظیریابی در داده‌های بزرگ

Adel
گذری بر نظیریابی در داده‌های بزرگ

روزی روزگاری: عمده‌ی داده‌های دنیا، ساخت‌یافته بودند. مدل‌های گوناگون پایگاهی، از سلسله‌مراتبی و شبکه‌ای تا مدل رابطه‌ای، برای مدیریت و استخراج اطلاعات ابداع شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. در سال‌ها و دهه‌های اخیر، اما، عمده‌ی داده‌های تولیدشده، خصوصا در فضای وب، غیرساخت‌یافته و نیمه‌ساخت‌یافته هستند. داده‌های مربوط به موضوعات یکسان یا مرتبط، در قالب‌های متفاوت و گوناگونی عرضه می‌شوند (مانند صفحات HTML و متون زبان طبیعی)، و حاوی مقادیر قابل ملاحظه‌ای نویز هستند. از همین رو، تجمیع این داده‌ها در قالب یک مدل داده‌ای یکپارچه ، از جهت ارتقاء کیفیت داده‌ها، مدیریت حجم آنها و امکان اعمال روش‌های گوناگون استخراج اطلاعات و دانش، حائز اهمیت است. روش‌های نوین تجمیع داده‌ها (Data Integration) باید امکان یکنواخت‌سازی حجم بسیار زیادی از داده‌ها را با کیفیت بالا، در زمان قابل‌قبول و باکمترین میزان دخالت عامل انسانی فراهم آورند.

13

دی

4

علاقه‌مند

زمان ثبت نام این رویداد به اتمام رسیده است . در صورتی که تا به حال ثبت نام نکرده‌اید به دفتر شاخه‌ مراجعه کنید.

Bitcoin & Deep Learning two icons of Data-Driven era

Anghezi2
Bitcoin & Deep Learning two icons of Data-Driven era

There is a strong trend in different Industries to rely on data than experts & intuition for major policy making decisions. Ad-Revenue model has played a major role for the birth of big data in these industries. However this model is neither sustainable nor scalable. High cost of transactions in conventional currencies is the major deterrent to developing alternative business models.

14

دی

3

علاقه‌مند

زمان ثبت نام این رویداد به اتمام رسیده است . در صورتی که تا به حال ثبت نام نکرده‌اید به دفتر شاخه‌ مراجعه کنید.

On Streaming and Communication Complexity of the Set Cover Problem

Anghezi
On Streaming and Communication Complexity of the Set Cover Problem

We develop the first streaming algorithm and the first two-part communication protocol that uses a constant number of passes/rounds and sublinear space/communication for logarithmic approximation to the classic \prob{Set Cover} problem. Specifically, for $n$ elements and $m$ sets, our algorithm/protocol achieves a space bound of $O(m \cdot n^\delta \log^2 n \log m)$(for any $\delta > 0$) using $O(4^{1/\delta})$ passes/rounds while achieving an approximation factor of $O(4^{1/\delta} \log n)$ in polynomial time. If we allow the algorithm/protocol to spend exponential time per pass/round, we achieve an approximation factor of $O(4^{1/\delta})$.

20

مهر

1

علاقه‌مند

زمان ثبت نام این رویداد به اتمام رسیده است . در صورتی که تا به حال ثبت نام نکرده‌اید به دفتر شاخه‌ مراجعه کنید.

ACM Talk

Poster
Optimal Sampling for Linear Control Systems

BIOGRAPHY
Enrico Bini is Assistant Professor at the Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, Italy. He is the youngest researcher with the qualification as full professor in computer engineering in Italy. In 2012-13, he was Marie-Curie fellow at Lund University investigating resource management and Cyber-Physical Systems design. In 2004, he completed the PhD on Real-Time Systems at Scuola Superiore Sant'Anna (recipient of the "Spitali Award" for best PhD thesis of the Scuola Superiore Sant'Anna). In January 2010 he also completed a Master degree in Mathematics with a thesis on optimal sampling for linear control systems.
He has published more than 80 papers (2 best-paper awards, 3 most cited papers @ECRTS, 1 most cited @RTSS) on real-time scheduling, and optimization methods for real-time and control systems. His more recent research interests are on optimal management of distributed and parallel resources.