کلاس آمادگی مسابقات ICPC
۲۹ تیر · Classes

این مسابقات در اواخر پاییز به‌صورت منطقه‌ای در دانشگاه شریف برگزار می‌شود و برگزیدگان آن به مسابقات جهانی می‌روند. هر دانشگاه در این مسابقات سهمیه‌ی محدود دارد که هر سال با توجه به وضعیت سال گذشته‌ی آن دانشگاه تعیین می‌شود.

امسال باتوجه به تغییر نسل تیم‌های دانشگاه و علاقه‌ی دانشجویان به فضای الگوریتمی و شرکت در ACM ICPC، شاخه‌ی دانشجویی ACM دانشگاه تهران اقدام به برگزاری کلاس آمادگی شرکت در این مسابقات کرده است.

جهت ثبت‌نام به صفحه‌ی ایوند رویداد مراجعه کنید.


1