تابستان با کد
۱۲ تیر · Workshops

«تابستان با کد» برنامه‌‌ای‌ است که از سال ۱۳۹۱ توسط شاخه‌ی دانش‌جوییACM برگزار می‌شود. 

هدف این برنامه استفاده از فرصت‌های آزاد تابستان و انجام یک پروژه‌ی بزرگ و کاربردی در طول این زمان است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به رویداد مراجعه کنید.

 


۰

m2681992@nwytg.com

سلام

810196548

ق