سخنرانی حسین اخلاق‌پور با موضوع Deep Learning & CRISPR
۲۳ دی · Talks

دو تکنولوژی Deep Learning و CRISPR از تکنولوژی‌هایی هستند که تاثیر زیادی در حوزه‌های مختلف داشته‌اند و خواهند داست. بنابراین آشنایی با آن‌ها نه تنها خالی از لطف نیست بلکه می‌تواند راه‌های جدیدی را چه در زمینه تحقیق و چه در زمینه کار به دانشجویان معرفی کند.

CRISPR :  Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats(تناوب‌هایِ کوتاهِ پالیندرومِ فاصله‌دارِ منظمِ خوشه‌ای)  

کریسپر نوعی سیستم ایمنی تطابق پذیر در باکتری‌ها است که آن‌ها را قادر به کشف دی‌ان‌ای ویروس و بعد نابودیشان می‌کند. 

Deep Learning : یادگیری ژرف  یا به بیانی دیگر، یادگیری ژرف ماشین، یادگیری ساختار ژرف یا یادگیری سلسله مراتبی) یک زیر شاخه از یادگیری ماشینی و بر  مبنای مجموعه‌ای از الگوریتم‌ها است که در تلاش هستند مفاهیم انتزاعی سطح بالا در دادگان را مدل نمایند که این فرایند را با استفاده از یک گراف عمیق که دارای چندین لایه پردازشی متشکل از چندین لایه تبدیلات خطی و غیر خطی هستند، مدل می‌کنند.


arasoulian@gmail.com