سامانه‌ی HotSpot دانشکده‌ی فنی
۲۹ مرداد · News

در گذشته در دانشگاه تهران برای استفاده از اینترنت به نرم‌افزارها و تنظیمات خاصی بر روی دستگاه‌های مختلف نیاز بود و از پروتوکل‌های مختلف  VPN مانندPPTP  و  OpenConnectاستفاده می‌شد. نصب این نرم‌افزارها و یا انجام تنظیمات در پلتفورم‌ها و دستگاه‌های مختلف با مشکلاتی همراه بود. به همین دلیل استفاده از اینترنت دشوار و پشتیبانی آن هم برای مرکز انفورماتیک دانشگاه سخت بود.

به همین دلیل سرویس internet.ut.ac.ir در سال ۹۵ به صورت ابتدایی توسط مرکز انفورماتیک دانشگاه تهران راه‌اندازی شد و مورد استفاده قرار گرفت. سپس با پیشنهاد شاخه‌ی دانش‌جویی ACM  دانشگاه تهران و به طور خاص، دو تن از دانش‌جویان نرم‌افزار، این برنامه از یک صفحه‌ی ایستا به یک برنامه‌ی پویا به زبانPython  تبدیل شد. تمامی صفحات به کمک دانشجویان دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران بازطراحی شد و امکاناتی نظیر چند زبانه بودن، بررسی آماری کاربران، جلوگیری از Bruteforce  و پشتیبانی از MS-CHAP  به آن اضافه شد.

این سرویس درواقع یک  Captive Portalاست که به منظور تسهیل دسترسی دانش‌جویان به اینترنت شکل گرفته است و در حال حاضر روزانه بیشتر از ۱۰۰ هزارنفر بازدید دارد. تمامی دانش‌جویان و کارکنان دانشگاه تهران می‌توانند به راحتی و بدون نیاز به نرم‌افزار یا تنظیمات اضافی و تنها از طریق مرورگر با استفاده از شناسه‌ی یکتای خود احراز هویت کرده و از سرویس اینترنت دانشگاه استفاده کنند.

پس از راه‌اندازی کامل این سرویس، ACM  به همکاری خود با مرکز انفورماتیک ادامه داده است و در مواردی مانند Load Balancing  این سرویس برروی ۴ روتر مختلف با این مرکز همکاری کرده است. توسعه‌ی این سامانه نیز در حال حاضر در دست شاخه‌ی دانش‌جوییACM  است.