کسب رتبه‌های برتر مسابقات برنامه‌نویسی منطقه‌ی آسیا
۰۷ دی · News

پس از برگزاری مسابقه‌ی اینترنتی برنامه‌نویسی دانشگاه تهران در تاریخ سوم آذرماه ۱۳۹۵، دو تیم NeshesTeam  و The Last One ? از دانشگاه تهران  با کسب رتبه‌های اول و سوم این مسابقه به مسابقه‌ی ICPC منطقه‌ای غرب آسیا که در تاریخ سوم دی‌ماه در دانشگاه شریف برگزار شد راه یافتند. این رقابت با حضور ۴۷ تیم از دانشگاه‌‌های مختلف ایران برگزار شد که دو تیم دانشگاه تهران موفق شدند با کسب رتبه‌های دوم و سوم مشترک افتخاری برای دانشگاه تهران رقم زنند. همچنین تیم NeshesTeam با کسب رتبه دوم توانست به مرحله‌ی جهانی مسابقات که اردیبهشت‌ماه سال ۹۶ در کشور آمریکا برگزار خواهد شد، راه پیدا کند.

اعضای این دو تیم در ادامه آمده است :

تیم The Last One ? :

سید علی الهی، محمدمعین زراعت‌کار، لیلا بیابانی

تیم NeshesTeam :

آبتین باطنی، نوید رحیمی دانش، شایان حسینی

http://acm.blog.ir/1395/10/03/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA