مسابقه‌ی برنامه‌نویسی ریاضیات گسسته
۱۱ بهمن · Contests

پس از برگزاری موفق مسابقه‌ی ریاضیات گسسته در اردیبهشت سال 1394، این رویداد به کوشش شاخه‌ی دانشجوی ACM دانشگاه تهران، در پایان هر دو ترم تحصیلی سال 1395، برای چندمین بار برگزار شد.

به منظور بهبود در برگزاری مسابقه و افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های دانشگاه، تیمی ۸ نفره از دانشجویان دانشکده‌ی کامپیوتر دانشگاه تهران مسئول راه‌اندازی وبسایت جدید مسابقه شدند و قالب برگزاری مسابقه به هکتون تغییر کرد. مهندس نوید صالح منتور این تیم بود.

تعداد شرکت‌کنندگان در این دو مسابقه به ترتیب ۵۵ و ۳۴ نفر بود.

 

تیم برگزاری مسابقه:

تیم اجرایی: نوید صالح‌نمدی، پویا رضایی

دستیاران آموزشی(اعضای تیم داوری): پویا رضایی، احسان نامداری، ایمان نامداری، نهال میرزایی، محمدصادق جزایری، وحید رضا اسدی

تاریخ: جمعه ۱۳۹۵/۳/۲۹ و چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۳۰