نتیجه انتخابات انجمن
۱۵ آذر · News

ائتلاف بنفش با کسب ۵۷ درصد آرا منتخب دوره‌ی جدید ACM است.
برای این تیم آرزوی موفقیت را داریم.

ارمیا حسن‌پور

بهزاد اوسط

محمد بیات

محمد نوروزی

نازنین محسنی

آرمیتا صفا

نازنین صبری

http://acm.ut.ac.ir/acm/flats/officers


Election ACM_Velvet

best choice