XP Game
۳۰ شهریور · Other

هر ساله شاخه ACM برنامه ای برای آشنایی بیشتر دانشچویان ورودی جدید با فضای دانشگاه و دانشجویان سال بالاتر برگزار می کند.

در چند سال اخیر این برنامه به صورت یک مسابقه برنامه نویسی  بوده است که  در آن دانشچویان ورودی جدید به کمک دانشجویان سال بالاتر agent های هوش مصنوعی مینوشتند سپس مسابقه ای بین این agent ها برگزار میشد و به تیم های برتر جایزه داده می شد.

در این سال شاخه ACM تصمیم گرفت تا به برگزاری  XP Game به جای برنامه قبلی بپردازد.XP Game یک مسابقه است که به آموزش Agile Software Developing در قالب بازی های بسیار ساده میپردازد.

در این مسابقه هر تیم یک مربی از دانشجویان سال بالاتر که قبلا تحت‌‌ آموزش قرار گرفته اند اختصاص داده میشود. در مسابقه تعدادی بازی وجود دارد که هر تیم با انجام آن مطابق با دستورالعملی که در اختیار آن ها قرار گرفته میتوانند امتیاز آن را کسب کنند که وظیفه قضاوت صحت انجام بازی به عهده مربی هر تیم است.هر تیم وقت محدودی برای انجام بازی ها دارد پس باید با توجه به توانایی های تیم خود بازی ها را به درستی انتخاب کند تا به امتیاز بیشتری دست یابد.

در XP Game انجام بازی ها چالشی ایجاد نمی کنند بلکه این برنامه ریزی و مدیریت انجام آن هاست که قسمت چالش بر انگیز مسابقه است. و این قسمت نوعی آموزش Agile Software Developing است.

این برنامه در دو روز برگزار شد که روز اول مخصوص دانشجویان رشته ی برق و روز دوم مخصوص دانشجویان رشته ی کامپیوتر بود.

برای هر روز ۱۰ مربی از دانشجویان  آموزش دیده شدند و حدود ۴۰ نفر در قالب تیم های ۳ تا ۵ نفره شرکت کردند در هر روز شرکت کردند.

مدت زمان مسابقه حدود ۴ ساعت بود و در پایان هر روز مسابقه به دو تیم برتر بازی های فکری به عنوان جایزه داده شد.