برنامه‌ی Summer of Code
۲۹ مرداد · News

برنامهٔ SoC که ریشه خود را از برنامهٔ Google`s Summer of Code می‌گیرد برای چهارمین سال متولی در دانشگاه تهران برگزار شد، هدف اصلی‌ این برنامه ایجاد فرصتی مناسب برای دانشجویان در تابستان برای یادگیری و تجربه انجام یک پروژه بزرگ نرم‌افزاری است، مخاطب اصلی‌ این برنامه دانشجویان سال اولی‌ هستند تا در فرصتی مناسب و محیطی‌ مناسب بتوانند آموخته‌های خودشان را مورد استفاده قرار دهند و همچنین با کار تیمی اشنا شوند.

انتخاب پروژه‌های SoC که بتواند نیاز‌های گفته شده را ارضا کند و همچنین به عنوان هدف ثانویه به شکل قابل ارتقا تعریف شود (که در سال‌های بعد هم استفاده شود و هر سال بر روی آن‌ کار شود) و ترجیحا براورندهٔ یکی‌ از نیز‌های دانشگاه یا دانشکدهٔ برق و کامپیوتر باشد با برگزاری جلسات فراوان با استادان و دانشجویان ارشد و مشغول به کار همراه بود؛ به هر شکل در انتها در این دوره برخلاف دوره‌های قبل که تنها ۳ یا ۴ پروژه تعریف میشد، ۱۱ پروژه تعریف شد که ۲ تا از آن‌‌ها سخت‌افزاری بودند که دانشجویان رشتهٔ سخت افزار هم مورد ظلم واقع نشوند

پس از ثبت نام دانشجویان و انتخاب mentor‌ها (برای راه نمایی در انجام پروژه‌ها و احیانا آموزش‌های لازم)، ۸ تا از پروژه‌ها با استقبال همراه شدند و با آغاز تابستان کار بر روی آن‌‌ها شروع شد و در طول تابستان ادامه یافت، هم زمانی‌ ماه پر برکت رمضان با این برنامه متاسفانه باعث کم کاری در ۳ تا از پروژه‌ها شد، اما با این حال در انتها ۵ پروژه، sharecode, پارسی‌ ساز، sonar robot, ut labs, acm vahed به پایان رسیدند

همچنین امسال علاوه بر برگزاری برنامهٔ SoC توسط ACM برای دانشجویان کامپیوتر، برنامهٔ مشابهی توسط ACM به نام Sand Castle هم برای دانشجویان برق برگزار شد که البته متاسفانه به خاطر کمبود منابع انسانی‌ برای مدیریت پروژه‌ها تنها موفق به پایان یک پروژه برای تشخیص حرکت با توجه به سیگنال‌های EEG شد.