دوره‌ی پانزدهم شاخه‌ی دانش‌جویی ACM دانشگاه تهران «نیلی»
۰۷ آذر · News

اسامی اعضای اصلی دوره‌ی پانزدهم شاخه‌ی دانش‌جویی ACM دانشگاه تهران به این شرح اعلام می‌شود:

نیلی:

احسان حاج‌یاسینی
علی‌ شیراوند
نوشین شهیدزاده
سید علی اخوانی
امیرحسین عبیری
امیرحسین صیحانی
نیلوفر شریفی

 

برای تیم نیلی آرزوی موفقیت داریم.


ACM Indigo نیلی

تبریک