جشنواره‌ی مهندسی اینترنت
۰۴ خرداد · News

دومین جشنواره‌ی مهندسی اینترنت دانشگاه تهران با موضوع اینترنت اشیا

سه‌شنبه ۵ خرداد ساعت ۱۲-۱۴

ساختمان جدید دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر