همایش پنجره
۱۹ اردیبهشت · Workshops

همایش پنجره فرصتی برای آشنایی بیش‌تر با صنعت کامپیوتر و فضای کسب و کار

اطلاعات بیش‌تر در

http://acm.ut.ac.ir/panjare

همچنین می‌توانید این همایش را به‌صورت آنلاین مشاهده کنید.

http://acm.ut.ac.ir/live/


همایش، فرصت‌های‌ شغلی، پنجره