مسابقه‌ی ریاضیات گسسته
۰۲ خرداد · Contests

به صورت سنتی، مطالب اساسی یک درس در کلاس آموزش داده می‌شود و برای درک عمیق‌تر و نهادینه‌شدن این مفاهیم، تمرین‌ انجام می‌شود که با توجه به این که اغلب تمرین‌ها برای دانشجویان خسته‌کننده است با اقبال زیادی رو به رو نمی‌شود و اجبار نمره باعث حل تمرین می‌شود. مسابقه‌ی دی‌ام با هدف ایجاد یک بخش تفریحی به این فرآیند در صدد ایجاد علاقه و تسهیل فرآیند آموزش (به طور خاص درس گسسته) برگزار شد.

ایده‌ی اولیه‌ی مسابقه‌ی ساختمان گسسته از مسابقه‌ی برنامه‌نویسی پیشرفته (Casino Contest) سال ۹۱ الهام گرفته شد و در اردیبهشت ۱۳۹۳ برگزار شد. شرکت‌کنندگان این مسابقه به طور خاص، دانشجویان درس ساختمان گسسته‌ی ترم بهار ۹۳ بودند که در قالب تیم‌های ۳ تا ۴ نفره به رقابت پرداختند. مسابقه‌ای تحت وب، در سایت دانشکده و به مدت ۴ ساعت برگزار شد. روند مسابقه به این صورت بود که گروه‌ها در سایت مسابقه ثبت نام می‌کردند. هر تیم در ابتدا ۱۰۰۰ امتیاز دارد. تعدادی سوال در سایت مسابقه وجود دارد که بر حسب موضوع سوال و درجه‌ی سختی آن طبقه‌بندی شده‌اند. هر سوال دو عدد دارد که یکی امتیازی است که برای خرید آن سوال باید پرداخت شود و دیگری امتیازی است که در صورت حل آن سوال به دست می‌اید. متن سوالات غیرقابل مشاهده است و زمانی که تیمی سوالی را می‌خرد، متن آن سوال برای آن تیم قابل رویت می‌شود. تیم‌ها پس از این که سوالی را حل کردند، راه حل را در سایت بارگذاری می‌کنند و هیئت داوری آن را تصحیح می‌کند. در صورتی که راه حل درست باشد، امتیاز حل سوال به آن گروه اضافه می‌شود. در طول مسابقه تعدادی حراج نیز برگزار می‌شود. در هر حراج، یک سوال مورد حراج قرار می‌گیرد که متن آن برای همه‌ی تیم‌ها قابل مشاهده است و یک قیمت پایه دارد. گروه‌ها این سوال را می‌خوانند و به آن قیمت پیشنهاد می‌دهند که باید از قیمت پایه و قیمت پیشنهادی قبلی بیش‌تر باشد. پس از پایان زمان حراج، تیمی که بیش‌ترین پیشنهاد را داده باشد می‌تواند سوال را حل کند و جایزه‌ی آن را به دست بیاورد. هم‌چنین تعدادی مسابقه‌ی فرعی مانند بازی Set و Rayman نیز بین تیم‌ها برگزار شد که به تیم‌ها امتیاز تعلق می‌گرفت. با هماهنگی با استاد درس، به اعضای تیم‌ها بر حسب امتیازشان در مسابقه نمره اضافه شد.
نظر شرکت‌کنندگان و همین‌طور عوامل درس ساختمان گسسته بسیار مساعد بود به طوری که پیشنهاد داده شد که این مسابقه به جای سالی یک بار، هر ترم برگزار شود.

استاد درس ساختمان گسسته:‌ دکتر سیامک محمدی
طراح مسابقه: نوید صالح‌نمدی navid.saleh.n@gmail.com
طراح سایت:
محمدرضا بیکی mohibeyki@gmail.com
نوید صالح‌نمدی navid.saleh.n@gmail.com
اعضای تیم داوری:  شقایق مردانی، حسین نصر اصفهانی، صبا احمدی، مهرداد بختیاری، زهرا شکارچی، آیدا موسوی،

اعضای تیم اجرایی: پژمان حسینی،‌ شروین حاج‌اسمعیلی، پویان مومنی

مکان برگزاری: سایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
تعداد شرکت‌کنندگان: ۷۲ نفر
هزینه‌ی ثبت‌نام: ۰
http://acm.ut.ac.ir/dm

 


مسابقه Contest Discrete Mathematics ریاضیات گسسته

ی