سیستم واقعیت افزوده‌ي شاخه‌ي دانش‌جویی ای‌سی‌ام
۰۷ دی · ACM Projects


a.fzl@live.com

سلام

km

سلام تقاضای همکاری در پروژه شما دارم لطفا مسول پروژه ایمیل بفرسته sroushebrahimi1992@Gmail.com