کارگاه شناخت توانایی‌ها
۰۵ دی · Workshops

کلاس شناخت توانایی‌ها در ۴جلسه ، سه ساعته برگزار شد. در جلسه اول با ارایه اسلاید‌ و انجام فعالیت دید‌گاه‌های مختلف و برداشت‌های متفاوت از یک موضوع مطرح شد. در این جلسه به تعریف توانایی و استعداد نیز پرداخته‌شد.
در جلسه دوم و سوم با تمرین‌ّهایی که بیشتر گروهی بود، آگاهی افراد در خصوص هدف زندگی و توانایی‌هایشان بیشتر شد.
در جلسه آخر، نتیجه آزمون آنلاین شناخت توانایی‌های فردی هر نفر مشخص شده بود. افراد علاوه بر مشاهده تم‌های توانایی‌هایشان به توضیحات استاد در مورد هر تم توانایی گوش دادند.

استاد: امیر مهرانی
زمان برگزاری: ۱۹ آذر، ۲۶ آذر، ۳ دی، ۱۰ دی سال ۱۳۹۳ ساعت ۱۱-۱۴
مکان برگزاری: دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
تعداد شرکت‌کنندگان: ۲۸ نفر
هزینه ثبت‌نام: ۷۰ هزارتومان
برگزارکنندگان: هومن حبیب‌نیا، پژمان حسینی، امیررضا دادفرنیا