کلاس آموزشی PHP و Apache
۲۳ بهمن · Classes

در یک کارگاه آموزشی، دانش‌جویان با مباحث زیر آشنا می‌شوند تا در آینده‌ای نزدیک پروژه‌ای را در کنار هم انجام دهند.

How to run Apache Server and MySQL Server
Learning syntax, features and basics of PHP
Learning PHP fundamental functions and core libraries
Introduction to database and basics of SQL
How to deal with MySQL in PHP

زمان: ۵شنبه ۷ اسفندماه، ساعت ۹ الی ۱۳
استاد: رضا کرامتی
تعداد شرکت‌کنندگان: ۲۰
هزینه‌ی ثبت‌نام: ۲۰.۰۰۰ تومان