کارگاه بازی‌سازی
۱۰ تیر · Workshops

شاخه‌ی دانش‌جویی اِی‌سی‌اِم، کارگاه بازی‌سازی برگزار می‌کند و از دانش‌جویان علاقه‌مند دعوت می‌کند که در این کارگاه شرکت کنند.

در صورت تمایل نام و نام دانشگاه و تجربه‌ی خود را در زمینه‌ی بازی‌سازی به این آدرس ارسال نمایید.

 


Game development