How to Apply 93
۰۲ تیر · Workshops

یکی از کلیدی‌ترین دغدغه‌های دانشجویان پس از پایان دوره کارشناسی، تصمیم‌گیری درباره آینده تحصیلی خود است. در واکنش به این مساله، معمولا یکی از سه رویکرد زیر انتخاب می‌شود:
۱. اتمام تحصیل و ورود به صنعت
۲. ادامه تحصیل در دانشگاه‌های داخلی
۳. اخذ پذیرش از دانشگاه‌های خارجی و مهاجرت تحصیلی
هدف از اجرای این همایش، ارائه تصویری روشن از جنبه‌های مثبت و منفی تحصیل در مراکز آموزشی خارجی، بررسی فرایند دریافت پذیرش و مراحل مختلف آن، و همچنین پاسخ به پرسش‌های احتمالی شرکت‌کنندگان در این زمینه است.

قبلی< >بعدی