اخبار

در این بخش اخبار دانشکده و یا سایر وقایع و همایش‌های حوزه‌ی کامیپوتر را به اطلاع شما می‌رسانیم