بخش‌های گوناگون مجله


مقالات

برخی از مطالب این بخش حاصل تجربیات و تحقیقات خود نویسنده است و برخی از آن‌ها ترجمه یا اقتباسی از یک مقاله‌ی دیگر یا حتی یک سخنرانی یا همایش هستند. هدف اصلی این قسمت پوشش دادن قشر وسیعی از علاقه‌مندی‌های دانشجویان و فراهم آوردن فرصتی برای به اشتراک گذاشتن دانش فرد با دیگران است

موضوع فصل

در این بخش به تفصیل به بررسی یکی از مسائل روز دنیای کامپیوتر می‌پردازیم

دانشجویی

وقایع دانشگاه را به اطلاع شما می‌رسانیم

صفحه‌آرایی

متن‌ها بدون صفحاتی که با دقت و سلیقه طراحی شده‌اند برای تکمیل یک مجله کافی نیستند. تیم صفحه‌‌آرایی نسخه‌ی نهایی مجله را برای شما آماده می‌کند.

ویراستاری

اعضای تیم ویراستاری متون مجله را از نظر علمی و فنی بهینه‌سازی میکنند.

تیم مجله

اعضای این تیم چارچوب محتوایی مجله و موضوع فصل را مشخص میکنند و به کمک یکدیگر متون مجله را جمع‌آوری می‌کنند.

برای دیدن تیم هر شماره به بخش شماره‌ها مراجعه کرده و روی شماره‌ی مورد نظر کلیک کنید